Πώς Μπορείτε να Βοηθήσετε

Στο πρόσωπο αυτής της ιστορικής τραγωδίας, η φωνή σας είναι ύψιστης σημασίας. Υποστηρίξτε με την υπογραφή σας τις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της δίωξης των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα. Αυτές οι παγκόσμιες ενέργειες έχουν ισχυρό αποτέλεσμα. Κάποιοι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν σωθεί από τις φυλακές και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και έκθεση του διωγμού ασκεί πίεση στην κινεζική κυβέρνηση. Η βοήθειά σας σώζει ζωές.

Υπογράψτε την ηλεκτρονική αίτηση που καταδικάζει αυτή τη δίωξη

Υπογράψτε την ηλεκτρονική αίτηση που καταδικάζει αυτή τη δίωξη

Γράψτε μια προσωπική επιστολή στις κινεζικές πρεσβείες

Γράψτε μια προσωπική επιστολή στις κινεζικές πρεσβείες

Φιλοξενήστε μια προβολή

Φιλοξενήστε μια προβολή