2010 – Ο Ισπανικός Ποινικός Κώδικας τροποποιείται για να αντιμετωπιστεί ο μεταμοσχευτικός τουρισμός και το εμπόριο οργάνων

Ο νέος Ισπανικός Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει ως έγκλημα το παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων.

Ο νέος Ισπανικός Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει ως έγκλημα το παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων.

  • Ο νέος Ποινικός Κώδικας προτείνει ποινές φυλάκισης έως 12 έτη για ανθρώπους που ενθαρρύνουν, προωθούν, διευκολύνουν ή διαφημίζουν την προμήθεια παράνομου εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων.
  • Οι άνθρωποι που ζητούν όργανα γνωρίζοντας την παράνομη προέλευσή τους μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης.
  • Το παράνομο εμπόριο οργάνων είναι μία ακμάζουσα δραστηριότητα, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Ο νέος Ποινικός Κώδικας καθορίζει ως έγκλημα Σωματικής Φθοράς τη συγκομιδή οργάνου μέσω πληρωμής ή ανταμοιβής ενός δότη.
  • Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην αναδιαμόρφωση του πρόσφατου Ποινικού Κώδικα, του οποίου η υποβολή στους βουλευτές του Κογκρέσου εγκρίθηκε στο τελευταίο Προεδρικό Συμβούλιο (13 Νοεμβρίου 2009) και περιλαμβάνει, ύστερα απο πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, την ποινικοποίηση του παράνομου εμπορίου ανθρώπινων οργάνων.

Στο υφιστάμενο κείμενο του άρθρου 156 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται το παρακάτω περιεχόμενο:

  1. Όσοι προωθούν, εμπορεύονται, ενθαρρύνουν, διευκολύνουν ή διαφημίζουν την προμήθεια παράνομων ανθρώπινων οργάνων (τρίτου προσώπου) ή την μεταμόσχευση αυτών θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από 6 – 12 χρόνια στην περίπτωση ζωτικού οργάνου, και με ποινή από 3 – 6 χρόνια στην περίπτωση μη ζωτικού οργάνου.
  2. Εάν ο παραλήπτης του οργάνου συμφωνεί με την επιχείρηση μεταμόσχευσης οργάνου ενώ γνωρίζει την παράνομη προέλευσή του, θα πρέπει να τιμωρηθεί με τις ίδιες ποινές όπως στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες μπορεί να μειωθούν έναν ή δύο βαθμούς ανάλογα τις συνθήκες του εγκλήματος και τον παραβάτη.
  3. Όταν η εγκληματική ευθύνη σχετίζεται με νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Άρθρου 31α, θα υπόκειται σε προσωρινή ποινή αφαίρεσης των ιδιοτήτων και των εγκαταστάσεών του για 2 – 5 χρόνια, καθώς και σε κατάσχεση των αγαθών, προϊόντων και κερδών που προήλθαν απο το έγκλημα.

Η παράγραφος 1 του παρόντος Άρθρου επιδιώκει να τιμωρήσει το εμπόριο και τη διαφήμιση ανθρώπινων οργάνων, η οποία γίνεται σήμερα κυρίως μέσω του διαδικτύου, είτε όσον αφορά τη ζήτηση είτε την προσφορά οργάνων απο τρίτο πρόσωπο που γίνονται για κάποιο χρηματικό ποσό. Σε αυτό το νέου τύπου έγκλημα ολόκληρη η αλυσίδα εγκληματικών δραστηριοτήτων στοχεύει στο να λάβει ένα όργανο, να το προσφέρει για μεταμόσχευση, να αιχμαλωτίσει τον παραλήπτη του οργάνου και να διευκολύνει την διάπραξη της μεταμόσχευσης συνήθως μέσω μεταμοσχευτικού τουρισμού.

Η παράγραφος 2 ενοχοποιεί το άτομο που λαμβάνει το όργανο της μεταμόσχευσης, το οποίο ενώ γνωρίζει την παρανομία της μεταμόσχευσης, συναινεί. Εάν το άτομο που ζητά τέτοιες υπηρεσίες, του οποίου τα χρήματα προσφέρουν κεφάλαιο και κέρδος στην εγκληματική οργάνωση δεν τιμωρηθεί, οι διατάξεις που στοχεύουν μόνο στην τιμωρία αυτών που προωθούν και διαπράττουν το εμπόριο θα είναι ανεπαρκείς.

Η παράγραφος 3 στοχεύει στην αντιμετώπιση της εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου οτι οι παραβιάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και του μεταμοσχευτικού τουρισμού συνήθως διαπράττονται στα πλαίσια οργανώσεων με τα μέσα και τους πόρους να τις υλοποιήσουν. Εκ τούτου είναι κατάλληλο να προβλεφθεί και να δηλωθεί η άμεση επιβολή  κυρώσεων στο νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτά τα εγκλήματα, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις ή τις ιδιοκτησίες τους και κατασχέτοντας τα ληφθέντα κέρδη.

Παρομοίως, και σε συμφωνία με το νέο έγκλημα του παράνομου εμπορίου ανθρώπινων οργάνων, η αναδιαμόρφωση του Ποινικού Κώδικα επεκτείνει τη μορφή του εγκλήματος του εμπορίου ανθρώπων. Συνεπώς, το νέο Άρθρο 177α θα υπολογίσει επίσης την αιχμαλωσία ανθρώπων με σκοπό να αφαιρεθούν τα όργανά τους. Έτσι αυτός ο κανονισμός ενισχύει την ανάγκη να προστατευτούν τα θύματα τέτοιων επιθέσεων, καθώς προστατεύονται επίσης εαν το εμπόριο στοχεύει να τους εκμεταλευτεί σεξουαλικά ή με καταναγκαστική εργασία.

Η ερμηνεία του Ποινικού Νόμου στην Ισπανία – άρθρο 156:

  1. Εκείνος που προωθεί, ενθαρρύνει, διευκολύνει ή διαφημίζει την απολαβή ή το παράνομο εμπόριο ξένων ανθρώπινων οργάνων ή τη μεταμόσχευσή τους θα πρέπει να τιμωρείται με φυλάκιση από 6 –  12 χρόνια εάν πρόκειται για ζωτικό όργανο, και φυλάκιση 3 – 6 χρόνια για όργανο μη ζωτικό.
  2. Εάν ο παραλήπτης της μεταμόσχευσης οργάνου συναινεί ενώ γνωρίζει την παράνομη προελευση του θα πρέπει να υποστεί τις ίδιες ποινές όπως στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες μπορεί να μειωθούν έναν ή δύο βαθμούς λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες του εγκλήματος και του παραβάτη.

Όταν σύμφωνα με τους κανονισμούς του Άρθρου 31α ένα νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τις παραβιάσεις που αναγράφονται στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να υποστεί πρόστιμο 3 – 4 φορές το κέρδος που είχε.

Σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στο Άρθρο 66α οι δικαστές και τα δικαστήρια μπορούν επίσης να επιβάλλουν ποινές που αναγράφονται στις παραγράφους (β) έως (η) της παραγράφου 7 του Άρθρου 33:

β) Διάλυση του νομικού προσώπου. Η λύση αυτή θα παράγει την απώλεια της νομικής του υπόστασης καθώς και την ικανότητά του να δραστηριοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στις νόμιμες συναλλαγές ή να κάνει οποιοδήποτε είδους δραστηριότητα, ακόμη και αν είναι έννομη.

γ) Παύση των δραστηριοτήτων του για χρονική περίοδο έως και 5 ετών.

δ) Κλείσιμο των υποθέσεων και των εγκαταστάσεών του για χρονική περίοδο έως και 5 ετών.

ε) Απαγόρευση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του στο επάγγελμα εάν αυτό το οποίο έκανε συνέβαλε στη διάπραξη, βοήθεια ή συγκάλυψη του εγκλήματος. Αυτή η απαγόρευση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Εάν είναι προσωρινή, η χρονική περίοδος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δεκαπέντε χρόνια.

ζ) Μη δυνατότητα για επιδοτήσεις και υποστήριξη ή να έχει οποιαδήποτε είδους σύμβαση με τον δημόσιο τομέα και απολαβή φορολογικών οφελών και προνομίων ή κοινωνική ασφάλιση, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χρόνια.

η) Δικαστική παρέμβαση για να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων ή των πιστωτών για το χρονικό διάστημα που αυτό κρίνεται απαραίτητο, και που αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε χρόνια. Το άρθρο 156α συμπεριελήφθη στην 36η παράγραφο του μοναδικού άρθρου του Νόμου υπ’ αριθμόν 5/2010  της 22 Ιουνίου, τροποποιώντας την νομοθεσία 10/1995 της 23 Νοεμβρίου, του Ποινικό Κώδικα Ισπανίας («BOE» 23 Ιουνίου).

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

Share on facebook
Μοιραστείτε το στο Facebook
Share on twitter
Μοιραστείτε το στο Twitter
Share on linkedin
Μοιραστείτε το στο Linkedin
Share on whatsapp
Μοιραστείτε το στο Whatsapp

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *