Ημέρα: 21 Μαρτίου 2020

H Παγκόσμια Κοινότητα καλείται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία της συγκομιδής οργάνων στην Κίνα

Από το 2000, το σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) έχει επεκταθεί ραγδαία. Η περίληψη από μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε (από το Ίδρυμα Mεμόριαλ για τα θύματα του κομμουνισμού, και αφορά τη συγκομιδή οργάνων στην Κίνα) προσφέρει μια εικόνα για το πόσο ταχεία, πραγματικά, είναι αυτή η ανάπτυξη. «Κατά τη διάρκεια …

H Παγκόσμια Κοινότητα καλείται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία της συγκομιδής οργάνων στην Κίνα Read More »