Η Αποστολή μας

Το Κέντρο Πληροφόρησης Φάλουν Ντάφα είναι το επίσημο Γραφείο Τύπου του Φάλουν Γκονγκ καθώς και μια κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ).

Οι στόχοι αυτού του έργου μας και ο αντίκτυπος που πασχίζουμε να έχει, είναι οι εξής:

  • Να τεκμηριώσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα εκείνες που υφίσταται το Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα, καθώς και τις τακτικές πίεσης και εκφοβισμού που ασκεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε βάρος του Φάλουν Γκόνγκ σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Να διαδώσει τις πληροφορίες αυτές προς όλους τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), της Κυβέρνησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Να χρησιμεύσει ως πηγή για δημοσιογράφους, ερευνητές, μελετητές και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το Φάλουν Γκόνγκ και τα δεινά που περνάει στην Κίνα.
  • Να παρακολουθεί και να αναλύει την ειδησεογραφική κάλυψη του Φάλουν Γκονγκ στον Τύπο, καθώς και να καταχωρεί και να οργανώνει αναφορές ‘κλειδιά’.
  • Να εξασφαλίσει ότι η φωνή των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ εκπροσωπείται με έναν επίσημο και σαφή τρόπο στους δημοσιογράφους και τους οργανισμούς των μέσων ενημέρωσης.
  • Να προασπίσει τα δικαιώματα των υποστηρικτών του Φάλουν Γκονγκ στο εσωτερικό της Κίνας, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τους απορρίπτεται η νομική εκπροσώπηση και το δικαίωμα της δίκαιης δίκης.
  • Να στηρίξει βασικές ενέργειες υποστήριξης που σχετίζονται με το Φάλουν Γκονγκ, όπως παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και ντοκιμαντέρ.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Φάλουν Ντάφα δεν επιδιώκει να προωθήσει τις διδασκαλίες ή την πρακτική του Φάλουν Γκονγκ. Τυχόν αναφορές τους σε αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε μεγάλο βαθμό για να διορθώσει παρανοήσεις που δημιουργούνται από την ψεύτικη προπαγάνδα που κυκλοφορεί το κομμουνιστικό καθέστώς της Κίνας.

Η δίωξη στην Κίνα

Η δίωξη στο εξωτερικό

Ειρηνική αντίσταση